About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 244 blog entries.

RTI Brochures

RTI Brochures Year: March, 2013 file attach: RTI Brochure- English

RTI Brochures2019-10-30T09:16:51+00:00

RTI Brochure- Kannada

RTI Brochure- Kannada Year: March, 2013 file attach: RTI Brochure- Kannada

RTI Brochure- Kannada2019-10-30T09:14:24+00:00

CIVIC BROCHURE – ENGLISH

CIVIC BROCHURE - ENGLISH Year: June, 2013 file attach:CIVIC BROCHURE - ENGLISH

CIVIC BROCHURE – ENGLISH2019-10-30T09:12:35+00:00

CIVIC Publication with price list

CIVIC Publication with price list Year: June, 2013 file attach: CIVIC publication with price list

CIVIC Publication with price list2019-10-30T09:09:08+00:00

CIVIC NEW EDITION BROCHURE

CIVIC NEW EDITION BROCHURE A voluntary citizens’ initiative emerged in 1990-91 as a forum for discussion and action on issues impacting Bangalore,

CIVIC NEW EDITION BROCHURE2019-10-30T08:58:34+00:00

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಗರದ ಬಡಜನರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯು ಕೆಲವೊಂದು

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು2019-10-15T07:34:03+00:00

ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶಿಯಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಿನ್ನಲೆ:

ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶಿಯಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಿನ್ನಲೆ: ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ)ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡಜನವನ್ನು

ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶಿಯಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಿನ್ನಲೆ:2019-10-15T07:25:44+00:00